Tiedotteet

Tiedote OAJ Kuopion jäsenille 21.1.2022

Kannanotto koronakaranteenista 17.1.2022 (OAJ P-Savo)

Luottamusmiestiedote yleissivistäville opettajille 16.8.2021

Luottamusmiestiedote 15.4.2021

Kannanotto kasvun ja oppimisen tukipalveluiden järjestämiseen 28.1.2020

Luottamusmiestiedote 14.8.2020

Luottamusmiestiedote 14.11.2019

Kannanotto kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioon 2019

OAJ Kuopion tiedote kouluille ja päiväkodeille 27.9.2019

Työnantajapalvelu on lähestynyt kaupungin työntekijöitä tänään henkilöstökyselyllä.

OAJ:n Kuopio paikallisyhdistys ry:n kanta on, että varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa palkattoman virkavapaan ottaminen ilman sijaisen palkkaamista ei ole asianmukainen eikä toivottava säästökeino. Yhdistys ei suosittele opettajia eikä lastentarhanopettajia ottamaan palkattomia virkavapaita, ns. säästövapaita, ellei sijaista oteta. Jotta koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevassa lainsäännössä säädetyt lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet sekä opettajien työssä jaksaminen voidaan turvata, vaatii opettajan poissaolo sijaisjärjestelyn. Säästövapaiden aikana sijaista ei ole tarkoitus ottaa, jotta säästöjä saataisiin aikaan.

Aina kun joku opettaja on poissa ilman sijaista, kuormittuvat muut työyhteisön jäsenet – vähintäänkin rehtori. Opettajan tehtävä on olla paikalla luokassa antamassa perusopetuslain/lukiolain mukaista opetusta eikä lomalla, jolloin toinen opettaja tai rehtori joutuu ottamaan vastuun hänen opetusryhmästään. Samoin päiväkodeissa tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajat tekemään työtään.

OVTESin piirissä olevat opettajat eivät voi vaihtaa lomarahoja vapaaseen (JUKOn ohjeistus).

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n puheenjohtaja

Tiina Karjalainen

YSI:n luottamusmiesten syystiedote 20.8.2019

TSA Koulutus - ja perehdyttämisaineisto

TSA perusteiden yleisohje

Järjestelyerän käyttö

Määräaikaisten opettajien ja sijaisten ottaminen

YSI- yhteysopettajatiedote 10.1.2019