Tietopaketti opettajille ja rehtoreille

Päivitetty syskyllä 2023 voimassa olevan sopimuksen mukaiseksi

OAJ:n Työaika ja palkkaus - jäsenen sopimusopas