JUKO ry:n/opetusalan luottamusmiehet 1.8.2019- 31.7.2023

lehtori Ilkka Kokkonen, pääluottamusmies
OAJ:n toimisto, 044-7181721


lehtori Tiina Karjalainen, varapääluottamusmies
Kallaveden lukio, 044-7184524


rehtori Sami Varis, luottamusmies
Pirtin koulu, 044-7184461
lehtori Kari Rajala, luottamusmies
Puijonsarven koulu, 044-7185892
luokanopettaja Minna Parviainen, luottamusmies
Jynkän koulu, 044-7184780

lehtori Janne Timonen, luottamusmies

Juankosken koulu, 050 3266447

Varaluottamusmiehet:

Rehtori Saila Tirkonen, lehtori Jarkko Rautio, va rehtori Pasi Koivuranta

Seppo Räsänen, pääluottamusmies, Kaavi

Anne Plaketti-Ullgren, pääluottamusmies, Rautavaara

Ukko Pulkkinen, varapääluottamusmies, Rautavaara

Jaska Kosonen luottamusmies, Steinerkoulu Virkkula

Terhi Pellikka, luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, Kuopion kristillinen yhtenäiskoulu, terhi.pellikka@kukri.fi


Kuopion kaupungin ylläpitämien koulujen opettajien ja rehtoreiden päätoimisena pääluottamusmiehenä toimii 1.8.2019 alkaneella toimikaudella lehtori Ilkka Kokkonen.

Kuopion kouluihin kuuluvat myös Steinerkoulu Virkkula ja Kristillinen koulu.


Pääluottamusmiehen yhteystiedot:

Toimipaikka, OAJ:n toimisto, Kirkkokatu 33 B 15

Puhelin: 044-718 1721
Sähköposti: ilkka.kokkonen@kuopio.fi


Luottamusmiesten tehtävänä on
  • edustaa ko. yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa
  • välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken
  • osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen
  • valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa
Pääluottamusmies ja luottamusmiehet ovat järjestöön kuuluvien opettajien käytettävissä edellä mainituissa tehtävissä. Lisäksi he vierailevat tarvittaessa kouluilla ja avustavat tehtäväalueeseen liittyvissä kysymyksissä.

JUKO ry:n/varhaiskasvatuksen luottamusmiehet 1.8.2019- 31.7.2023

Pääluottamusmies Peppina Parkkinen

Toimipaikka: OAJ:n toimisto, Kirkkokatu 33 b 15

Puhelin:044-718 7337

Sähköposti: peppina.parkkinen(at)kuopio.fi


Luottamusmies Marjaana Mikkonen

Puhelin: 044 718 3818

Sähköposti: marjaana.mikkonen(at)kuopio.fi