JUKO ry:n/opetusalan luottamusmiehet 1.8.2015- 31.7.2019

Henkilöt ylhäältä vasemmalta alkaen, sähköpostit: nimi@kuopio.fi lehtori Ossi Hirvonen puuttuu kuvasta.

lehtori Kari Sutinen, pääluottamusmies 
OAJ:n toimisto, 044-7181721   

lehtori Ilkka Kokkonen, varapääluottamusmies 
Jynkänlahden koulu, 044-7184672   

luokanopettaja/rehtori Sami Varis, luottamusmies 
Pihkainmäen koulu, 044-7184979  

lehtori Kari Rajala, luottamusmies 
Puijonsarven koulu, 044-7185892   

lehtori Hannu Kokkonen, luottamusmies 
Maaninkajärven koulu, 044-7488303   

lehtori Tiina Karjalainen, varapääluottamusmies 
Kallaveden lukio, 044-7184524   

luokanopettaja Minna Parviainen, luottamusmies 
Jynkän koulu, 044-7184780   

Seppo Räsänen, Kaavi

Janne Timonen, Juankoski

Anne Plaketti-Ullgren, Rautavaara

varaluottamusmiehet:

luokanopettaja Urho Willman, Aurinkorinteen koulu, lehtori Jarkko Rautio, Puijonsarven koulu,

 luokanopettaja/rehtori Jaana Jääskeläinen, Pulkonkosken koulu

Kuopion kaupungin ylläpitämien koulujen opettajien ja rehtoreiden päätoimisena pääluottamusmiehenä toimii 1.8.2015 alkaneella toimikaudella lehtori Kari Sutinen.

Kuopion kouluihin kuuluvat myös Steinerkoulu Virkkula ja Kristillinen koulu.


Pääluottamusmiehen yhteystiedot:

Toimipaikka, OAJ:n toimisto, Kirkkokatu 33 B 15

Puhelin: 017-2623840, 044-718 1721
Sähköposti: kari.sutinen@kuopio.fi


Luottamusmiesten tehtävänä on
  • edustaa ko. yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa
  • välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken
  • osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen
  • valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa
Pääluottamusmies ja luottamusmiehet ovat järjestöön kuuluvien opettajien käytettävissä edellä mainituissa tehtävissä. Lisäksi he vierailevat tarvittaessa kouluilla ja avustavat tehtäväalueeseen liittyvissä kysymyksissä. 

JUKO ry:n/varhaiskasvatuksen luottamusmiehet 1.8.2015- 31.7.2019

Pääluottamusmies Peppina Parkkinen

Toimipaikka: OAJ:n toimisto, Kirkkokatu 33 b 15

Puhelin:044-718 7337

Sähköposti: peppina.parkkinen(at)kuopio.fi


Luottamusmies Marjaana Mikkonen

Puhelin: 044 718 3818

Sähköposti: marjaana.mikkonen(at)kuopio.fi