LUOTTAMUSMIESVAALIEN EHDOKASASETTELU

JUKO ry EHDOKASASETTELU

Ilmoitustaululle

18.2.2019

OPETUSALAN LUOTTAMUSMIEHET KAUDELLE 1.8.2019 - 31.7.2022

Toimikausi ja luottamusmiesten määrä

Seuraava luottamusmiesten kolmen vuoden toimikausi alkaa 1.8.2019. Kuopion kaupungin palveluksessa olevia opettajia ja rehtoreita (JUKO ry/OAJ ry:n jäseniä) edustamaan valitaan pääluottamusmies ja viisi (5) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä.

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus ja tehtävät

Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Luottamusmiehen tehtävänä on

o edustaa ko. yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa,

o välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken,

o osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen,

o valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa.

OAJ:n Kuopion opettajien paikallisyhdistyksen hallitus pitää tärkeänä, että luottamusmiehet osallistuvat aktiivisesti yhdistyksen hallituksen kokouksiin ja toimintaan.

Luottamusmiehen kelpoisuus

Virka- ja työehtosopimuksen mukaan pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tulee olla

o asianomaisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltija/toimihenkilö sekä

o perehtynyt edustamiaan viranhaltijoita koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja sopimukseen sekä kunnan tai laitoksen olosuhteisiin.

JUKO ry edellyttää, että luottamusmieheksi valittu henkilö on jonkun JUKO ry:n jäsenyhdistyksen maksava jäsen.

Nykyiset luottamusmiehet, kausi päättyy 31.7.2019

pääluottamusmies lehtori Kari Sutinen

luottamusmiehet:

lehtori Tiina Karjalainen

lehtori Ilkka Kokkonen (varapääluottamusmies)

luokanopettaja Minna Parviainen

lehtori Kari Rajala

rehtori Sami Varis

lehtori Hannu Kokkonen

lehtori Janne Timonen

varaluottamusmiehet:

luokanopettaja Urho Wilman

lehtori Jarkko Rautio


EHDOKASASETTELU

Ehdokkaaksi voi asettua jokainen Kuopion kaupungin palveluksessa oleva JUKO ry:n jäsenjärjestön jäsen (OAJ:n jäsen).

Ehdokkuudesta ilmoitetaan 15.3.2019 mennessä oheisella lomakkeella (liite1) pääluottamusmies Kari Sutiselle sähköpostitse: kari.sutinen@kuopio.fi

tai postitse, OAJ:n toimisto Kirkkokatu 33 B 70100 Kuopio

Ilmoitettaessa on mainittava mihin lm-tehtävään asettuu ehdokkaaksi.

VAALIT

Jos ehdokkaita luottamusmieheksi ilmoittautuu enemmän kuin on luottamusmiespaikkoja, luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitaan vaalikokouksessa. Jos ehdokkaita pääluottamusmieheksi on enemmän kuin yksi, järjestetään uurnavaali. Jos ehdokkaita on vain yksi kullekin paikalle, todetaan sopuvaalin syntyneen.

ILMOITUS ASETTUMISESTA EHDOKKAAKSI LUOTTAMUS-MIESVAALEISSA TOIMIKAUDELLE 1.8.2019 -31.7.2022

Nimi Nykyinen työtehtävä puhelin

____________________ ___________________ ___________

Rastita oikea vaihtoehto

Asetun ehdolle pääluottamusmieheksi

luottamusmieheksi

varaluottamusmieheksi

päivämäärä ___ . ___.2019

Ehdokkuudesta ilmoitetaan 15.3.2019 mennessä tällä lomakkeella pääluottamusmies Kari Sutiselle sähköpostitse: kari.sutinen@kuopio.fi

tai postitse, OAJ:n toimisto Kirkkokatu 33 B 70100 Kuopio

Ilmoitus kirjattu saapuneeksi ____.____._______

JUKO ry:n/opetusalan luottamusmiehet 1.8.2015- 31.7.2019

Henkilöt ylhäältä vasemmalta alkaen, sähköpostit: nimi@kuopio.fi lehtori Ossi Hirvonen puuttuu kuvasta.

lehtori Kari Sutinen, pääluottamusmies 
OAJ:n toimisto, 044-7181721   

lehtori Ilkka Kokkonen, varapääluottamusmies 
Jynkänlahden koulu, 044-7184672   

luokanopettaja/rehtori Sami Varis, luottamusmies 
Pihkainmäen koulu, 044-7184979  

lehtori Kari Rajala, luottamusmies 
Puijonsarven koulu, 044-7185892   

lehtori Hannu Kokkonen, luottamusmies 
Maaninkajärven koulu, 044-7488303   

lehtori Tiina Karjalainen, varapääluottamusmies 
Kallaveden lukio, 044-7184524   

luokanopettaja Minna Parviainen, luottamusmies 
Jynkän koulu, 044-7184780   

Seppo Räsänen, Kaavi

Janne Timonen, Juankoski

Anne Plaketti-Ullgren, Rautavaara

varaluottamusmiehet:

luokanopettaja Urho Willman, Aurinkorinteen koulu, lehtori Jarkko Rautio, Puijonsarven koulu,

 luokanopettaja/rehtori Jaana Jääskeläinen, Pulkonkosken koulu

Kuopion kaupungin ylläpitämien koulujen opettajien ja rehtoreiden päätoimisena pääluottamusmiehenä toimii 1.8.2015 alkaneella toimikaudella lehtori Kari Sutinen.

Kuopion kouluihin kuuluvat myös Steinerkoulu Virkkula ja Kristillinen koulu.


Pääluottamusmiehen yhteystiedot:

Toimipaikka, OAJ:n toimisto, Kirkkokatu 33 B 15

Puhelin: 017-2623840, 044-718 1721
Sähköposti: kari.sutinen@kuopio.fi


Luottamusmiesten tehtävänä on
  • edustaa ko. yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa
  • välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken
  • osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen
  • valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa
Pääluottamusmies ja luottamusmiehet ovat järjestöön kuuluvien opettajien käytettävissä edellä mainituissa tehtävissä. Lisäksi he vierailevat tarvittaessa kouluilla ja avustavat tehtäväalueeseen liittyvissä kysymyksissä. 

JUKO ry:n/varhaiskasvatuksen luottamusmiehet 1.8.2015- 31.7.2019

Pääluottamusmies Peppina Parkkinen

Toimipaikka: OAJ:n toimisto, Kirkkokatu 33 b 15

Puhelin:044-718 7337

Sähköposti: peppina.parkkinen(at)kuopio.fi


Luottamusmies Marjaana Mikkonen

Puhelin: 044 718 3818

Sähköposti: marjaana.mikkonen(at)kuopio.fi