Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtaja Tiina Karjalainen

Ihana kesä on takana ja akkuja ladattu auringon energialla ja uusi lukuvuosi on juuri alkanut. Mitä tämä lukuvuosi tuo tullessaan?

Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan syyskuun alussa. LOPULTAKIN. Laki korostaa entistä vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta varhaiskasvatusta järjestettäessä. Myös kiusaamisen ehkäisy on ensimmäistä kertaa kirjattu lakiin.

Lastentarhanopettajien näkökulmasta keskeisimpinä muutoksina laki selkiyttää jo yli kymmenen vuotta sitten keskusteluun nostetut tehtäväkuvat ja vastuut sekä henkilöstön nimikkeet. Uusi laki korjaa varhaiskasvatuksen opettajien määrää päiväkodeissa merkittävästi. Päiväkotien henkilöstörakenne muuttuu siten, että tulevaisuudessa lapsiryhmissä on 2/3 korkeakoulutettuja.

Näin Kuopiossakin pääsemme edelleen kehittämään laadukasta ja todellista moniammatillista varhaiskasvatusta. SAK-ajan (suunnittelu - arviointi - kehittäminen) toteutumiseen pitää nyt panostaa.

Tänä syksynä on aloitettu 5-vuotiaiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilut 19 kunnassa. Tällä kokeilulla on tarkoitus lisätä lasten osallistumista pedagogiseen varhaiskasvatustoimintaan. Kokeilua arvioi Karvi. Varhaiskasvatuksen kehittäminen on tällä hetkellä yhteiskuntamme keskiössä ja on arvokasta saada lisää puolueetonta arviointi- ja tutkimustietoa tulevaisuuden kehittämisen pohjaksi. Tässä olisi Kuopionkin hyvä olla mukana.

Vastuu siitä, että oppilailla on parhaat mahdolliset edellytykset oppia, on kuntapäättäjillä.

Kaikki lapset eivät saa riittävästi tukea oppimiseensa. OAJ:n tekemän valtakunnallisen tutkimuksen mukaan ainoastaan 3 % opettajista ja rehtoreista pitää oppilaan tuen resursseja riittävinä.

Viime keväänä tapasimme kuntapäättäjiä yhdessä virkamiesten kanssa. Yhteinen näkemys oli, että perusopetuksessa oppilaan oikeus riittävään tukeen ja mahdollisimman laadukkaaseen opetukseen ei toteudu, elleivät opetusryhmät ole tarpeeksi pienet. Päättäjät olivat herttaisen yksimielisiä siitä, että momentum on nyt.

Tämä on resurssikysymys, ja harras toiveemme on, että se näkyy ensi vuoden talousarviossa. Toivottavasti talousarviotaivaalle - taas kerran - ilmaantuneet mustat pilvet eivät vaikuta Kuopion strategisiin valintoihin.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen taloudellisten resurssien turvaaminen vuosittaisissa talousarvioissa on tärkein laadun ja koulutuksen vaikuttavuuden edellytys.

Lukiouudistus on TAAS käynnistetty ja uusi lukolaki hyväksyttiin kesäkuussa. Voimaanhan se tulee ensi vuoden elokuussa. Opetussuunnitelmia rukataan uuden lain pohjalta. Muutokset eivät lopu, vaan vauhti tuntuu vain kiihtyvän.

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio on loppusuoralla. Muukin ylioppilastutkinnon kehittäminen on käynnissä. Kuinka valmistautua tulevaan? Tämä huolettaa lukioissa. Lisäksi ylioppilastutkinnon painoarvo tulee korostumaan opiskelijavalinnoissa. Kuinka ohjaamme opiskelijoitamme?

Viime keväänä OAJ:n valtuustossa opettajien työssäjaksaminen ja kuormitus nousivat sanoisinpa isoimmaksi huolenaiheeksi. Tämä viesti meidän on syytä ottaa vakavasti niin valtakunnallisesti kuin täällä paikallisesti. Omassa kuormituskyselyssämme pari vuotta sitten perusopetuksessa rassasivat suuret opetusryhmät ja erityisopetusjärjestelyt sekä digitalisaation aiheuttamat ongelmat. Lukionopettajia kuormittaa jatkuva muutos ja sen kautta lisääntyneet tehtävät - koko ajan on opittava kiihtyvällä vauhdilla uutta.

Yhdistyksessä haluamme tehdä kiinteää yhteistyötä työnantajan kanssa opettajien hyvinvoinnin edistämiseksi ja opetuksen laadun takaamiseksi.

Toivotan hyvää syksyn ja uuden lukuvuoden aloitusta kaikille ja intoa opetus- ja kasvatustyöhön.

Kuopiossa 17.8.2018

Tiina Karjalainen, puheenjohtaja