Tapahtumat ja ilmoittautuminen

-

Maanantai 27.3.2023

Kevätkokous27.3.2023 18:00 - Kuopion Taidelukio Lumit

KOKOUSKUTSU

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n 

KEVÄTKOKOUS

Maanantaina 27.3.2023 klo 18.00,

Kuopion Taidelukio Lumit/etänä Teams

Ilta alkaa ruokailulla klo 17.30.

Varsinainen kokous alkaa klo 18.00.

Kokouksen alussa keskustan lukio

kampuksen rehtori Mika Strömberg esittelee uutta Taidelukio Lumitia. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 14§:ssä mainitut asiat ja saamme lyhyen katsauksen ajankohtaisiin edunvalvonnan asioihin.

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus tutustua Lumitin tiloihin.

Sitovat henkilökohtaiset ilmoittautumiset lähikokoukseen ruokailun vuoksi to 16.3. klo 12.00 mennessä osoitteessa: https://www.oajkuopio.fi/kalenteri.html

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Teamsin kautta klo 18.00 alkaen, tällöin ei tarvitse ilmoittautua. 

TERVETULOA!

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n hallitus

 

I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

 

II   V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t

  1. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
  2. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä