Tapahtumat ja ilmoittautuminen

-

Maanantai 24.8.2020

Vuosikokous ( maaliskuulta siirretty kevätkokous)24.8.2020 18:00 - OAJ:n toimisto

VUOSIKOKOUS (maaliskuulta siirretty KEVÄTKOKOUS)

maanantaina 24.8.2020 klo 18.00

ILTAPALATARJOILU klo 17.30 alkaen

OAJ:n aluetoimisto

Kirkkokatu 33 b 15, 70100 Kuopio

Ennen varsinaista kokousta keskustelemme uudesta työehtosopimuksesta ja Korona-ohjeista pääluottamusmiesten johdolla sekä uusi työsuojeluvaltuutettu Tuomas Oinonen esittäytyy. On erittäin tärkeää, että varsinkin yhteysopettajat pääsisivät paikalle!

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 14§:ssä mainitut asiat.

Kokoukseen tulee ilmoittautua iltapalatarjoilun vuoksi ke 19.8. mennessä OAJ Kuopion nettisivuilla: http://www.oajkuopio.fi/kalenteri.html  Ilmoitathan samalla erityisruokavaliosi!

TERVETULOA!

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n hallitus 

I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

II   V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t

  1. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
  2. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä