Kuntavaalit lähestyvät ja tarvitsemme mukaan opettajataustaisia ja koulutusmyönteisiä ehdokkaita puoluetaustaa katsomatta!

Oheisen linkin kautta pääset tutustumaan OAJ:n kuntavaalisivuihin sekä ratkaisuihin, joilla kotikuntasi kulkee koulutusmyönteisten kuntien etujoukoissa. Koulutus ratkaisee!

Linkki: Kuntavaalit 2021 – Koulutus ratkaisee!


OAJ Kuopion kuntavaalitavoitteet 2021

Kuopiolaisia opettajaehdokkaita:

Sami Kumpulainen (vihr.)

Olen 28-vuotias filosofian maisteri ja opettaja Kuopiosta. Intohimoni oppia ihmisistä ja heidän luomista rakenteistaan on kuljettanut minut reilussa neljännesvuosisadassa pulpetista luokan eteen. Osaltaan kiitos kuuluu suomalaiselle hyvinvointivaltiolle ja koulutusjärjestelmällemme.


Kuopio tarvitsee koulut, joiden tiloja hyödynnetään tehokkaasti niin kouluarjessa kuin sen jälkeisessä harrastustoiminnassakin. Meillä on valtavasti potentiaalia lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tilojen tehokkaan käytön avulla.


Mielenterveyspalveluihin on ohjattava riittävät resurssit. Palvelujen on oltava kuntalaista lähellä, eikä niiden pariin pääseminen saa olla taloudellisesta tilanteesta riippuvaista.


Kuopio on ansiokas kulttuurikaupunki, mutta silti kaupungista puuttuvat keskitetyt kulttuuri- ja järjestötoiminnan tilat eli kulttuuri- ja järjestötalo. Kuopio ansaitsee tällaisen yhteisöllisyyttä edistävän paikan, jossa pääsee tekemään ja kokemaan.

Miika Raudaskoski (vihr.)

Olen 31-vuotias lukion opinto-ohjaaja sekä historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Kuntavaaleissa olen ehdolla Kuopion Vihreiden listalla.

Lähdin ehdolle kuntavaaleihin, koska haluan olla rakentamassa tulevaisuuteen katsovaa, kestävää ja viihtyisää Kuopiota. Kolme keskeistä vaaliteemaani ovat koulutus, lähiluonto ja tasapainoinen kaupunki. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Tarvitaan suunnitelmallista koulutuspolitiikkaa. Jokaisella on oikeus oppia terveissä ja toimivissa koulutiloissa. Opetuksesta ja oppimisen tuesta ei pidä säästää.

Tehdään ympäristön kannalta kestävää politiikkaa. Viihtyisän,
monipuolisen ja luontoarvoja kunnioittaen hoidetun lähiluonnon tulee olla kaikkien kuopiolaisten saavutettavissa.

Kehitetään kaupunkia tasapainoisesti kaupunginosat huomioon ottaen. Asuinrakentamisen rinnalla on huolehdittava palveluiden ja virkistysalueiden kaavoituksesta, yleisestä viihtyvyydestä sekä joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden edistämisestä.

Tanja Airaksinen (sdp)

Oma Kunta Kullan Kallis,

maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.

Näihin asioihin haluan vaikuttaa :

-Koulutus ja opetus. Koulupäivät turvalliseksi, ilman väkivaltaa ja pelkoa. Erityisopetus.

-Sisäinen turvallisuus

-Puhdas luonto ja vesistö

Tutustu minuun sivuillani: tanjaairaksinen.sdp.fi

Laura Kuusela (vihr.)

Luokanopettaja, äiti ja uuden oppija Niiralasta.

Politiikassa kiinnostaa eriarvoisuuden vähentäminen ja elinkelpoisen maailman säästäminen jälkipolville.

Opettajana osaamiseni on koulun kysymyksissä ja lasten hyvinvoinnissa.

Koulutuksen yhteydessä päätöksentekoa ei voi ohjata säästöpaine. Lasten hyvinvointi turvataan sillä, että koulussa on riittävästi osaavaa henkilökuntaa kuulemassa ja kohtaamassa. Esimerkiksi suuriin luokkakokoihin on puututtava.

Haluan tehdä elämästäni niin merkityksellisen kuin osaan vaikuttamalla valinnoillani ja tarttumalla toimeen.

Pidetään huolta toisistamme.

Somelinkit:

Facebook: https://www.facebook.com/kuusella/

Kotisivut: https://laurakuuselaofficial.wordpress.com/

Instagram: https://www.instagram.com/kuusella/

Maija Svärd (kok.)

Toimin 28 v. Pyörön koulussa: pitkään luokanopettajana sitten va.rehtorina ja kun koulustamme tehtiin yhtenäiskoulu siirryin apulaisrehtoriksi vastuualueena 1-6 lk:t. Nyt siirryin eläkkeelle mutta olen tehnyt sijaisuuksia edelleen. Tuntuma koulutyön haasteisiin säilyy hyvin.

Olen Kuopion Kokoomuksen hallituksen varapuheenjohtaja ja ryhmässämme tuon koulutuksen näkökulman vahvasti esille. Tulevalla valtuustokaudella ei opetuksesta voi enää säästää, koska opetustunteja on karsittu viime vuodet. Tälläkin hetkellä tuntikehysleikkaus perusopetuksessa on 2,33% joka tarkoittaa n.800 000€ vuositasolla.

Opettajalla on oltava riittävät resurssit tehdä työtä sopivan kokoisissa opetusryhmissä. Kolmiportaisen tuen oppilaiden on saatava riittävä tuki. Samoin hoitotakuun mielenterveys-palveluissa täytyy toteutua. Haluan vaikuttaa myös siihen, että Pirtin koulun rakentamista aikaistetaan. On kohtuutonta että koulun väki joutuisi toimimaan suuressa ahtaudessa vielä viisi vuotta. Olen ehdottomasti OAJ Kuopion kuntavaalitavoitteiden takana!

Kari Sutinen (vihr.)

Hyvä kouluväki

Olen Kari Sutinen ja ehdolla kuntavaaleissa vihreiden listalla sitoutumattomana. Koulutukseltani olen teknisen työn opettaja ja kasvatustieteen maisteri. Nyt olen eläkkeellä. Pääosan työurastani toimin opetusalan luottamustehtävissä. Kouluasiat, kaupungin organisaatio ja hallinto ovat tulleet tutuiksi.

Miksi ehdolla kuntavaaleissa?

Aikaisemmissa luottamustehtävissäni tunsin useiden olevani samalla aikaa oppilaiden ja opetushenkilöstön asialla. Merkittävä osa työajastani meni välttämättömien resurssien puolustamiseen. Eräänlainen palo vaikuttamiseen ja ongelmien korjaamiseen on edelleen vahva.

Tärkeimpiä teemojani ja tavoitteita

Lasten ja nuorten palvelut Kuopion strategian kärkeen

>peruskoulun ja lukion resurssien lisääminen ja turvaaminen. Erityisesti mahdollisen sote- uudistuksen yhteydessä

>opetushenkilöstölle mahdollisuuksia onnistua ja jaksaa työssään

>oppilashuollon ja oppilaan tuen palvelujen lisääminen

>lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen parantaminen.

Toimivat peruspalvelut ja asukaslähtöinen palveluverkosto Kuopion vetovoimatekijäksi

>kaupunkisuunnittelun- ja palvelualueiden yhteistyön parantaminen

>systemaattinen palvelutason arviointi ja kehittäminen.

Kuopion hallinnon ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen

>tiedotuksen ja osallistamisen lisääminen valmisteilla olevista asioista päätöksenteon eri vaiheissa

>päätösten vaikutusarviointien lisääminen ja kehittäminen.

https://www.facebook.com/kari.sutinen.3 karsuti5667@gmail.com

Tiina Kaartinen (sdp)

Olen Tiina Kaartinen varhaiskasvatuksen ammattilainen. Työuraa Kuopion varhaiskasvatuksessa on takana 39 vuotta, josta esimiestehtävissä 33 vuotta. Tuona aikana olen nähnyt niin varhaiskasvatuksen (päivähoidon) kuin kaupungin monet muutokset. Aikanaan tein Kuopion lastentarhanopettajien puheenjohtajana paljon työtä sen eteen, että Kuopiossa varhaiskasvatus, silloinen päivähoito siirtyi sosiaalipuolelta opetuspuolelle ensimmäisten kuntien joukossa.

Valtuutettuna olen ollut kaksi kautta, tällä valtuustokaudella kaupunginhallituksessa päässyt näkemään kaupungin laajan kokonaisuuden. Heti valtuustokauden alussa tein valtuustoaloitteen lapsivaikutusten arvioinnista. Vielä arviointi ei ole sillä tasolla, millä se joissakin kunnissa on. Siinä on vielä tekemistä tulevilla valtuutetuilla. Haluan olla vaikuttamassa terveellisten ja turvallisten koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja kunnossa pitoon, tästä olen puhunut ja tulen puhumaan uupumatta.

Tukea tarvitsevien lasten ja nuorten on saatava apua oikea-aikaisesti, ilman että ongelmat kasvavat kohtuuttoman suuriksi. Ennaltaehkäiseviin palveluihin pitää satsata.

Lupaan tehdä parhaani lasten, nuorten ja lapsiperheiden eteen. Yksin siihen ei pysty kukaan, mutta vahvalla yhteistyöllä kyllä!

www.tiinakaartinen.fi

https://www.facebook.com/tiinakaartinen.61/