Tapahtumat ja ilmoittautuminen

-

Keskiviikko 27.10.2021

Syyskokous27.10.2021 17:00 - Scandic Kuopio

KOKOUSKUTSU

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS

ke 27.10.2021

klo 17.00

Scandic Kuopio, Satamakatu 1

Ilta alkaa illallisella klo 17.00. Ennen varsinaista kokousta puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet pitävät ajankohtaiskatsauksen.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15§:ssä mainitut asiat, mm. valitaan yhdistykselle hallituksen jäseniä sekä valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistyksen vuoden 2022 vuosikokoukseen.

Sitovat henkilökohtaiset ilmoittautumiset illallisen vuoksi to 14.10. klo 12.00 mennessä osoitteessa: https://www.oajkuopio.fi/kalenteri.html

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Teamsin kautta klo 17.45 alkaen, tällöin ei tarvitse ilmoittautua.

TERVETULOA!

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n hallitus

§15

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

II Varsinaiset kokousasiat

5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

10. Valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistyksen kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat