Tapahtumat ja ilmoittautuminen

-

Tiistai 27.10.2020

SYYSKOKOUS27.10.2020 17:30 - Scandic Kuopio, Satamakatu 1

KOKOUSKUTSU

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS

ti 27.10.2020

klo 18.00

Scandic Kuopio, Satamakatu 1

 

Ilta alkaa klo 17.30 iltapalatarjoilulla. Ennen varsinaista kokousta puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet pitävät ajankohtaiskatsauksen.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15§:ssä mainitut asiat, mm. valitaan yhdistykselle hallituksen jäseniä ja puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi ja valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistyksen kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.

TERVETULOA!

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n hallitus

§15

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

II Varsinaiset kokousasiat

5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

11. Valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistyksen kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat