Tapahtumat ja ilmoittautuminen

-

Tiistai 30.10.2018

Syyskokous30.10.2018 17:15 - OAJ:n aluetoimisto, Kirkkokatu 33 b 15

KOKOUSKUTSU

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS ti 30.10.2018 klo 17.15

OAJ:n aluetoimisto, Kirkkokatu 33 b 15

Ennen varsinaisen kokouksen alkua vieraanamme on Kuopion kaupungin henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen. Hän alustaa aiheella Kuopion kaupungin henkilöstöpolitiikka ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Illan ohjelmassa on alustuksen jälkeen iltapalatarjoilu, jonka jälkeen kokous ja lopuksi pieni ajankohtaiskatsaus puheenjohtajien ja pääluottamusmiesten vetämänä.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15§:ssä mainitut asiat, mm. valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistyksen kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi, valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Sitovat henkilökohtaiset ilmoittautumiset pe 26.10. mennessä osoitteessa: http://www.oajkuopio.fi/kalenteri.html

TERVETULOA!

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n hallitus

§15

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

II Varsinaiset kokousasiat

5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

11. Valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistyksen kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat