Tapahtumat ja ilmoittautuminen

-

Torstai 26.10.2017

Syyskokous, ilmoittautuminen pättynyt!26.10.2017 18:00 - OAJ:n aluetoimisto, Kirkkokatu 33 b 15

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS

to 26.10.2017

klo 18.00

OAJ:n aluetoimisto,

Kirkkokatu 33 b 15

 

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA PEKKA NIIRASEN VUOROVAIKUTTEINEN KYSELYTUNTI.

 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15§:ssä mainitut asiat, valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistyksen kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi ja valitaan yhdistyksen hallituksen jäseniä kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

 

ILTAPALATARJOILU alkaen klo 17.30

  

TERVETULOA!

 

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n hallitus

 

 

§15

I                           Kokouksen järjestäytyminen

                             1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

                             2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

                             3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

                             4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 

II                          Varsinaiset kokousasiat

                             5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

                             8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

10. Valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistyksen kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastaja ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

12. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 16. pykälän määräysten rajoissa.