Yhteystiedot

puheenjohtaja
Tiina Karjalainen
tiina.karjalainen(a)opedu.kuopio.fi
044 718 4524

varapuheenjohtaja
Anita Riekkinen
anita.riekkinen(a)kuopio.fi
044 718 7927

sihteeri
Minna Parviainen
minna.parviainen1(a)opedu.kuopio.fi
044 718 4780


OAJ Pohjois-Savon aluetoimisto

Aluesihteeri
Raija Ikäheimo
Kirkkokatu 33 B 15
70100 Kuopio
oajpsavo(at)dnainternet.net
050-5204899

Toimiston aukioloajat:
tiistaisin klo 10-16
keskiviikkoisin klo 10-16
torstaisin klo 10-16

Uutisia

Tervetuloa OAJ:n Kuopion paikallisyhdistyksen

sivuille!

OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys aloitti toimintansa 1.1.2013. OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys edustaa yleissivistävää opetusta antavia opettajia ja lastentarhanopettajia Kuopion kaupungissa ja Rautavaaran kunnassa.

Yhdistykseemme voivat liittyä myös muut opetusalalla työskentelevät.

OAJ Kuopio on vaikutusvaltainen asiantuntijajoukko. Jäsenmäärämme on noin 1300. Kannanottojamme kuunnellaan ja niillä on vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon. Edustaessamme omia ammatillisia intressejä ilmennämme samalla monien vanhempien tahtoa ja heidän lastensa sivistyksellisiä perustarpeita. OAJ:n Kuopion paikallisyhdistyksellä on OAJ:n myöntämät paikalliset neuvotteluoikeudet.

   talvimetsa.png         

 

Kuntavaalit 2017

Tulevaisuuden Kuopion menestystekijät

Keskustelutilaisuus kuntalaisille ja kuntavaaliehdokkaille Kuopion kaupungin uudesta roolista SOTE-uudistuksen jälkeen.

Tiistaina 21.3.2017 Scandic Kuopio, Satamakatu 1

klo 15.30 Kahvit ja pieni suolainen

klo 16.00 Alustus:

                              Kaupunginjohtaja Petteri Paronen:

                              Päättäjäksi uuteen Kuopioon 

klo 16.45 Paneelikeskustelu:                             

                              Juontajana uutistoimittaja Piia Pasanen, YLE

                              Keskustelijoina puolueiden edustajat

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset osoitteeseen:

https://my.surveypal.com/Tulevaisuuden-Kuopio

 

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kuopion kaupunki ja OAJ Kuopio

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2017. Koulutuksen ja kasvatuksen rooli kunnissa tulee seuraavalla vaalikaudella entisestään kasvamaan.

Kuntapäättäjiksi tarvitaan koulutuskenttää ymmärtäviä henkilöitä. 
Jos olet lähdössä ehdolle, OAJ:sta saat mm. vaalimateriaalia ja ilmoitustilaa Opettaja-lehteen alennettuun hintaan.

Klikkaa tästä OAJ:n kuntavaalisivustolle: ääniopetukselle.fi

    vaalit2017.jpg

OAJ:n kuntavaalitavoitteet lyhyesti:

 
1. Tasa-arvo
Alueelliset erot koulutuksen järjestämisessä ovat kasvaneet sekä valtakunnallisesti että kuntien sisällä. Se tarkoittaa, että asuinpaikka vaikuttaa yhä enemmän siihen, kuinka yksilö menestyy koulussa ja kuinka pitkälle hän kouluttautuu. Tällainen epätasa-arvoinen kehitys olisi suomalaisen koulutuksen menestystarinan vastakohta.
 
Kuntapäättäjä voi toimia monin eri tavoin eriarvoisuuden kasvun pysäyttämiseksi. Siitä, miten ja millaista varhaiskasvatusta kunnissa tarjotaan, tai kuinka paljon perusopetusta koulussa annetaan, päätetään myös kunnissa.
 
2. Opettajien osaaminen
Kunnissa päätetään siitä, miten sen henkilöstö voi kehittää ammatillista osaamistaan. Opettajien pääsy täydennyskoulutukseen on Suomessa heikkoa ja vaihtelee kunnittain suuresti. OAJ vaatii, että jokaisessa kunnassa opettajille ja johtajille tehdään henkilökohtainen koulutus- ja kehittymissuunnitelma, jollainen löytyy vasta noin 15 prosentilta opettajia.

Jokaisen kunnan pitäisi myös laatia sivistyspoliittinen ohjelma, jonka toteutumista valtuusto seuraa vuosittain laadittavan sivistystoimen arviointiraportin avulla.
 
3. Kunnasta hyvä työpaikka
Kunnasta pitää saada entistä kilpailukykyisempi työnantaja. Kunnan ja kuntapäättäjän kannattaa varmistaa palvelujen laatu hyvällä työnantajapolitiikalla. Lomautukset antavat siihen nähden päinvastaisen viestin. Lomautukset ovat arvovalinta, joilla kunnat laiminlyövät lainsäädännön velvoitteet ja lasten turvallisuuden. Niillä ei kokemusten mukaan edes saavuteta tavoiteltuja säästöjä.

Kunnanvaltuustojen päätöksillä pidetään yllä myös kiinteistöjä. OAJ:n työolobarometrin mukaan jopa 35 prosentilla työpakoista on todettu terveydelle haitallinen sisäilmaongelma.
 
4. Hyvä sijoitus
Kunnan kannattaa investoida koulutukseen – se maksaa itsensä takaisin. Kun valtio maksaa koulutuksen menoista yhä pienemmän osan, kunnan tahto ja koulutukseen osoitetut voimavarat määräävät lopputuloksen. Kansalaiset ovat tuominneet koulutusleikkaukset, eivätkä ne jää huomaamatta aktiiviselta kuntalaiselta. Sivistyspalveluja laiminlyövä kunta muuttuu helposti muuttotappioalueeksi, kun aktiiviset kuntalaiset hakeutuvat parempien palvelujen piiriin elinvoimaisempiin kuntiin.

Joku roti- kampanja

Joku roti -kampanjan avulla herätelläään OAJ:n jäsenistöä keskustelemaan työtehtävistään ja huomioimaan myös sopimusasiat töiden suunnittelussa ja työajan kohdentamisessa. Klikkaa otsikosta lisätietoja!

               


joku-roti-fb-kansikuva_2048x754px.jpg